User avatar None

Resource update

Code / PluginsEnglish

Resource update 8 days ago
User avatar None

Component unlocked

Code / Plugins

Component unlocked 9 days ago
User avatar None

New alert

Code / Plugins

Could not update the repository. 9 days ago
User avatar None

New alert

Code / Plugins

Could not push the repository. 2 weeks ago
User avatar None

New alert

Code / Plugins

Ambiguous language code. 2 weeks ago
User avatar None

New alert

Code / Plugins

Could not merge the repository. 2 weeks ago
User avatar None

Component automatically locked

Code / Plugins

Component automatically locked 3 weeks ago
User avatar None

New alert

Code / Plugins

Could not update the repository. 3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Code / PluginsSerbian

Committed changes a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Detect Indent
Откривање увлачења
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Heuristically detect tab or space settings
Искуствено откриј подешавања картице или простора
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

EditorConfig
Подешавања уређивача
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Load settings from an EditorConfig file
Учитај подешавања из датотеке подешавања уређивача
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Highlight Word Selection
Истакни избор речи
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Highlights all occurrences of words that are selected
Истиче сва појављивања речи које су изабране
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Outline
Контура
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Outline symbols in your current file for Vala
Симболи контуре у вашој текућој датотеци за Вала
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Pastebin
Пастебин
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Share files with pastebin service
Дели датотеке пастебин услугом
a month ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Preserve Indent
Очувава увлачење
a month ago

Search