User avatar kingu

Translation changed

Website / supportNorwegian Bokmål (nb)

Learning the Basics
Lær dDet grunnleggende
3 days ago
User avatar silviankov

New translation

Website / supportRomanian

Installation
Instalare
3 days ago
User avatar yarons

Translation changed

Website / supportHebrew

System Settings
הגדרות המערכת
4 days ago
Guides
Veiledninger
4 days ago
We rely on our <a href="https://elementaryos.stackexchange.com" target="_blank" rel="noopener">community-powered Stack Exchange</a> for support. Search for common questions, ask your own, or help out by answering some. Pick an app below to jump to questions about it specifically.
Vi belager oss på <a href="https://elementaryos.stackexchange.com" target="_blank" rel="noopener">gemenskapsdrevet Stack Exchange</a> for brukerstøtte. Søk etter ofte stilte spørsmål, still dine egne, eller hjelp andre ved å besvare deres. Velg et program nedenfor for å hoppe til den respektive delen av brukerstøtten.
4 days ago
Get Support
Få støtte
4 days ago
User avatar None

Component unlocked

Website / support

Component unlocked 4 days ago
User avatar btkostner

Resource update

Website / supportPortuguese

Resource update 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago
User avatar None

New source string

Website / supportEnglish (United States)

New source string 4 days ago

Search