User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)English

Resource update a week ago
User avatar None

Component unlocked

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)

Component unlocked 9 days ago
Could not update the repository. 9 days ago
Could not push the repository. 2 weeks ago
Ambiguous language code. 3 weeks ago
Could not merge the repository. 3 weeks ago
User avatar None

Component automatically locked

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)

Component automatically locked 3 weeks ago
Could not update the repository. 3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

Committed changes a month ago
Manage user accounts
Управљајте корисничким налозима
a month ago
Authentication is required to change user data
Потребно је потврђивање идентитета за промену корисничких података
a month ago
Manage account permissions and configure user names, passwords, and photos
Управљајте овлашћењима налога и подесите имена корисника, лозинке и фотографије
a month ago
Animate Infobars
Анимира инфо траке
a month ago
User Accounts Settings
Поставке корисничких налога
a month ago
Show in sidebar if an account is disabled
Приказује у бочној површи ако је налог искључен
a month ago
Ask for permission when adding and removing accounts
Тражи овлашћење приликом додавања и уклањања налога
a month ago
Show more accurate reasons for locked settings
Приказује тачније разлоге за закључане поставке
a month ago
Improve reliability of account creation
Побољшава поузданоист стварања налога
a month ago
Get permission on demand for enabling or disabling accounts
Добавља овлашћења на захтев за укључивање или искључивање налога
a month ago
Updated translations
Освежени преводи
a month ago

Search