User avatar None

Resource update

Website / get-involvedCzech

Resource update 6 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / get-involvedCzech

Committed changes a year ago
User avatar None

New string to translate

Website / get-involvedCzech

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / get-involvedCzech

Resource update a year ago
User avatar lewisgoddard

New string to translate

Website / get-involvedCzech

New string to translate a year ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / get-involvedCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / get-involvedCzech

Committed changes a year ago
User avatar None

New string to translate

Website / get-involvedCzech

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / get-involvedCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / get-involvedCzech

Committed changes a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Both elementary OS and our website are openly translated using an online platform called Weblate.
Jak elementary OS, tak i naše stránky, jsou otevřeně překládány pomocí online platformy zvané Weblate.
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

elementary OS is created and used by people from all around the World; help us make the experience even better by translating it into more languages.
elementary OS je vytvářen a používán lidmi z celého světa; pomozte nám jejich zkušenostážitek udělat ještě lepší díky překladům do dalších jazyků.
a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / get-involvedCzech

Committed changes a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Help out by tracking down issues and reporting them. Or help by confirming, clarifying, and cleaning up existing issues.
Pomozte sledováním problémů a jejich nahlašováním. Nebo pomozte potvrzováním, ozřejmvyjasňováním a čištěním stávajících hlášení.
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Patreon works like an ongoing crowdfunding campaign. Choose an amount to contribute each month to help us reach our goals. Plus, earn exclusive rewards and read exclusive content early.
Patreon funguje jako běžícíprůběžná crowdfungingová kampaň. Zvolte částku, kterou chcete přispět každý měsíc a pomozte nám dosáhnout našich cílů. Plus získejte exkluzivní odměny a dříve se dostaňte k exkluzivnímu obsahu.
a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / get-involvedCzech

Committed changes a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / get-involvedCzech

Browse Icons
Procházet ikony
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / get-involvedCzech

elementary OS comes with a set of vector icons that are used across all default apps and are made available to third-party apps.
elementary OS přichází se sadou vektorových ikon, které jsou používány napříč výchozími aplikacemi a dostupné i pro aplikace třetích stran.
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / get-involvedCzech

View Stylesheet
Zobrazit definici stylu
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Website / get-involvedCzech

elementary OS uses a system stylesheet written in CSS. It defines how the interface—like buttons, toolbars, and menus—is displayed.
elementary OS používá systémové styly napsané v CSS. Ty definují, jak má být zobrazováno rozhraní, jako jsou tlačítka, nástrojové lišty a nabídky.
a year ago

Search