User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Get Involved
Tule mukaan
2 weeks ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Built for Developers
Kehitetty kehittäjille
2 weeks ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Secure & Privacy-respecting
Turvallinen & yksityisyyttä kunnioittava
2 weeks ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Explore Our Stack
Tutki varantoamme
2 weeks ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Everything We Do is Open Source
Kaikki mitä teemme on avointa lähdekoodia
2 weeks ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Get it on <strong>AppCenter</strong>
Hanki se <strong>Sovelluskeskuksesta</strong>
2 weeks ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

elementary OS 5.1.7 Hera | 1.49 GB
elementary OS 5.1.7 Hera | 1,49 Gt
2 weeks ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

Built for Developers
Tehty kehittäjille
3 weeks ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information.
Kun lähdekoodi on saatavilla tarkastettavaksi, kuka tahansa – tietoturvatutkija, kiinnostunut käyttäjä tai laitevalmistaja, joka toimittaa tuotteitaan kyseisellä käyttöjärjestelmällä – voi varmistaa, että ohjelmisto on turvallinen eikä kerää tai vuoda henkilökohtaista tietoa.
3 weeks ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

Secure &amp; Privacy-respecting
Tietoturvallinen ja yksityisyyttä kunnioittava
3 weeks ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

Explore Our Stack
Tutustu ohjelmistopinoomme
3 weeks ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free &amp; Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone.
Itse alustamme on avointa lähdekoodia, ja se nojaa nojaa vapaan ja avoimen lähdekoodin perustaan (kuten GNU/Linux). Lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä ekosysteemin sisällä tehdäkseemme siitä paremman kaikille.
3 weeks ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

Everything We Do is Open&nbsp;Source
Kaikki mitä teemme on vapaata lähdekoodia
3 weeks ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

Get it on <strong>AppCenter</strong>
Hae se <strong>Sovelluskeskuksesta</strong>
3 weeks ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

elementary OS 5.1.7 Hera | 1.49 GB
elementary OS 5.1.7 Hera | 1.49 Gt
3 weeks ago
User avatar None

New string to translate

Website / indexFinnish

New string to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

Website / indexFinnish

Resource update 5 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / indexFinnish

New string to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

Website / indexFinnish

Resource update 5 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / indexFinnish

Committed changes 6 months ago

Search