User avatar None

New string to translate

Desktop / FeedbackGalician

New string to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / FeedbackGalician

Resource update 5 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / FeedbackGalician

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / FeedbackGalician

Committed changes a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Default Apps
Aplicacións predeterminadas
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Desktop Components
Compoñentes do escritorio
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

System Settings
Configuración do sistema
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Panel Indicators
Indicadores do panel
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Notifications
Notificacións
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Multitasking or Window Management
Multitarefa ou xestión de xanelas
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Look & Feel
Aspecto e comportamento
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Lock or Login Screen
Pantalla de bloqueo ou de acceso
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Applications Menu
Menú de aplicativos
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Report Problem
Informar dun problema
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Cancel
Cancelar
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Categories
Categorías
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / FeedbackGalician

Feedback
Observacións
a year ago
User avatar riesp

New contributor

Desktop / FeedbackGalician

New contributor a year ago
User avatar tintou

New string to translate

Desktop / FeedbackGalician

New string to translate a year ago
User avatar tintou

Resource update

Desktop / FeedbackGalician

Resource update a year ago

Search