User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Mouse & Touchpad PlugNorwegian Bokmål (nb)

New strings to translate 17 hours ago
Resource update 17 hours ago
Resource update 17 hours ago
User avatar None

Source string changed

Switchboard / Mouse & Touchpad PlugNorwegian Bokmål (nb)

Physical secondary clicking:
17 hours ago
Translation updates
Oversettelsesoppdateringer
2 days ago
User Accounts Settings
Brukerkontoinnstillinger
2 days ago
Minor updates:
Småoppdateringer:
2 days ago
Minor updates:
Småoppdateringer:
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago
Updated translations
Oppdaterte oversettelser
2 days ago

Search