User avatar None

New string to translate

Desktop / FeedbackPolish

New string to translate a week ago
User avatar None

Resource update

Desktop / FeedbackPolish

Resource update a week ago
User avatar None

Source string changed

Desktop / FeedbackPolish

Send Feedback
a week ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / FeedbackPolish

New string to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / FeedbackPolish

Resource update 5 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / FeedbackPolish

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / FeedbackPolish

Committed changes a year ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / FeedbackPolish

Committed changes a year ago
User avatar strebski

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Default Apps
Domyślne programy
a year ago
User avatar strebski

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Desktop Components
Komponenty pulpitu
a year ago
User avatar strebski

New translation

Desktop / FeedbackPolish

System Settings
Ustawienia systemu
a year ago
User avatar strebski

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Panel Indicators
Wskaźniki panelu
a year ago
User avatar strebski

Suggestion accepted

Desktop / FeedbackPolish

Notifications
Powiadomienia
a year ago
User avatar strebski

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Multitasking or Window Management
Wielozadaniowość lub zarządzanie oknami
a year ago
User avatar strebski

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Look & Feel
Wygląd i zachowanie
a year ago
User avatar strebski

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Lock or Login Screen
Ekran blokady lub logowania
a year ago
User avatar strebski

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Applications Menu
Menu programów
a year ago
User avatar strebski

Suggestion accepted

Desktop / FeedbackPolish

Cancel
Anuluj
a year ago
User avatar strebski

Suggestion accepted

Desktop / FeedbackPolish

Categories
Kategorie
a year ago
User avatar strebski

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Feedback
Informacja zwrotna
a year ago

Search