More informative copy in history dialog
Copie/copiere mult mai informativă în căsuța cu istoric
13 days ago
Fixed an issue with multiple windows
Reparat o problemă cu multiple ferestre
13 days ago
Add a "Clear History" button to the history dialog
Adaugă un buton "Curăță istoricul" în căsuța cu istoric
13 days ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Insert
Inserare
2 weeks ago
User avatar silviankov

Translation changed

Calculator / CalculatorRomanian

Clear History
Șterge intrareastoricul
2 weeks ago
User avatar silviankov

Translation changed

Calculator / CalculatorRomanian

Value to insert:
Valoare de adăugatinserare:
2 weeks ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Insert a previous expression or result into the current calculation.
Inserează o expresie matematică anterioară sau un rezultat anterior în calculul prezent.
2 weeks ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Grand Total
Total final
2 weeks ago
User avatar silviankov

Translation changed

Calculator / CalculatorRomanian

Clear memory
Șterge intrarememoria
2 weeks ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Subtract from stored value
Scoate din valoarea stocata
2 weeks ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Add to stored value
Adaugă la valoarea stocată
2 weeks ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Recall value from memory
Readu valoarea din memorie
2 weeks ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Set memory value
Stabilește valoarea din memorie
2 weeks ago
User avatar silviankov

Translation changed

Calculator / CalculatorRomanian

Insert last result
AdaugInserează ultimul rezultat
2 weeks ago
User avatar None

New string to translate

Calculator / CalculatorRomanian

New string to translate a month ago
User avatar None

New string to translate

Calculator / Calculator (Extra)Romanian

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Calculator / Calculator (Extra)Romanian

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Calculator / CalculatorRomanian

Resource update a month ago
User avatar None

Source string changed

Calculator / CalculatorRomanian

Clear entHistory
a month ago
User avatar None

New string to translate

Calculator / CalculatorRomanian

New string to translate a month ago

Search