User avatar None

New string to translate

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Resource update a year ago
User avatar None

Source string changed

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

elementary LLC, Inc.
a year ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Resource update a year ago
User avatar None

New string to translate

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Committed changes a year ago
User avatar None

New string to translate

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Committed changes 2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Fix extra black area on HiDPI screenshots
Oprava přebytečné černé oblasti na HiDPI snímch
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Play shutter sound when a screenshot is taken
Při pořizování snímku obrazovky přehrát zvuk závěrky
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Remember main window position for reappearing window
Zapamatování pozice hlavního okna pro znovu se opakující okno
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

New default folder to save screenshots
Nová výchozí složka pro ukládání snímků obrazovky
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Append scaling factor to filename
Přidávání měřítka zobrazení k názvu souboru
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Fix ESC key behavior
Oprava chování klávesy Esc
2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Minor bug fixes
Menší opravyOpravy menších chyb
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Icons now represent the capture area options
Ikony nyní představují volby oblasti k zachycení
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Fix Alt+F4 key behavior
Oprava chování klávesové zkratky Alt+F4
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Increase minimum timeout to 300
Zvednut minimální časový limit na 300
2 years ago

Search