User avatar None

Resource update

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Resource update 11 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Committed changes 2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Unlock or log in to your device
Odemčekněte nebo se přihlašste do zařízenísvého počítače
2 years ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Unlock or log in to your device
Odemkněčete, nebo se přihlasšte do svého počítačezařízení
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Various bug fixes
Opravy dalších chyb
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

AccountsService functionality
Funkce AccountsService
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Improved HiDPI support
Vylepšena podpora pro vysoké rozlišení (HiDPI)
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

New card-based appearance
Nové rozhraní, založené na kartách
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Extensive overhaul
Rozsáhlé předělání
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Code cleanup
Údržba kódu
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Select password text on error instead of immediately clearing it
Vybrání textu hesla při chybě namísto jeho okamžitého vymazání
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Enable sounds in greeter
Zapnutí zvuku na přihlašovací obrazovce
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Better respect NumLock settings
Lepší zohlednění nastavení NumLock
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Give non-focused user cards smaller usernames
Nezaměřené karty uživatelů mají uživatelská jména menším písmem
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Handle all background aspect ratios
Zvládá už všechny poměry stran pozadí
2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Save last user on attempted login
Je zapamatován naposledy přihlášený nebo zkoušený uživatel
2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Unlock or log in to your device
Odemkněte, nebo se přihlaste do svého zařízenípočítače
2 years ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Committed changes 2 years ago
User avatar p-bo

New translation

Desktop / Greeter (Extra)Czech

Ensure that manual login is available when users are hidden
Zajištěno, že je k dispozici ruční přihlášení, když jsou uživatelé skrytí
2 years ago

Search