User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Website / indexFinnish

Mastercard
Mastercard
6 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Website / indexFinnish

Visa
Visa
6 months ago
User avatar artnay

Translation changed

Website / indexFinnish

Smart and simple video viewing with a library, thumbnail previews on the seekbar, playlists, subtitle support, smart fullscreen, and the ability to resume what was last playing.
Älykäs ja yksinkertainen videoiden katselu kirjastolla, selauspalkin esikatselulla, soittolistoilla, tekstitystuella, älykkällä kokoruudu näytön tilalla ja mahdollisuudella jatkaa toistoa siitä mihin viimeksi jäätiin.
6 months ago
User avatar artnay

Translation changed

Website / indexFinnish

Get Work Done. Or Play.
Hoida työasiat. Tai pelaa pelejä.
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Icon of an adult holding hand the hand of a child
Kuvake, jossa aikuinen ja lapsi ovat käsikkäin
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

elementary OS comes with a carefully considered set of apps that cater to everyday needs so you can spend more time using your computer and less time cleaning up bloatware.
elementary OS:n mukana tulee tarkoin harkittu kokoelma sovelluksia arkikäyttöön. Enemmän aikaa tietokoneen käyttöön, vähemmän turhien sovellusten poistoon.
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Tune everything else out to stay focused on your work, or keep notifications at bay while watching a movie. Do Not Disturb stops notifications in their tracks.
Kytke häiriötekijät pois keskittyessäsi työhösi, tai pidä ilmoitukset kurissa elokuvaa katsoessasi. Älä häiritse -tilan myötä ilmoitukset eivät hypi silmille.
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Whether you’re watching a movie, game, or terminal process, Picture-in-Picture helps keep tabs on one thing while working on another.
Katsotpa sitten elokuvaa, peliä tai prosessia päätteessä, kuva kuvassa mahdollistaa useamman eri asian tarkastelun samanaikaisesti.
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Workspaces help organize your work by task. Keep work and play separate, but just one tap away.
Työtilat helpottavat työn jakamista erilaisiin tehtäviin. Pidä työ ja hupi toisistaan erillään, mutta silti vain napsautuksen päässä.
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Stay productive and focused with Multitasking View, Picture-in-Picture, Do Not Disturb, and more. Or keep work out of sight when watching videos or playing games.
Pysy tuotteliaana ja keskittyneenä moniajonäkymää, kuva kuvassa -toimintoa, älä häiritse -ominaisuutta ja muita toiminnallisuuksia hyödyntämällä. Tai pidä työasiat pois silmistä, kun katselet videoita tai pelaat pelejä.
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

elementary AppCenter icon
elementaryn sovelluskeskuksen kuvake
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.”
“Kevyt ja nopea… erityisesti designiin ja ulkoasuun on kiinnitetty huomiota.”
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.”
“Nopea ja vähän ylläpitoa vaativa alusta, jonka voi asentaa melkein mihin tahansa.”
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.”
“Olen ollut viimeisen kahden viikon aikana tehokkaampi [käyttäen elementary OS:ää] verrattuna kahteen aiempaan kuukauteen yhteenlaskettuna.”
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.”
“Ei hypi silmille ja mahdollistaa keskittymisen olennaiseen.”
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
“elementary OS on erilainen… kaunis ja tehokas käyttöjärjestelmä.”
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

A major update on a solid foundation. Featuring a completely redesigned login and lockscreen greeter, a new onboarding experience, new ways to sideload and install apps, major System Settings updates, improved core apps, and desktop refinements.
Merkittävä päivitys vakaalle perustalle. Täysin uudistuneet kirjautumis- ja lukitusnäytöt, uusi käyttöönottokokemus, uusia tapoja ladata ja asentaa sovelluksia, suuria päivityksiä järjestelmän asetuksiin, parannuksia keskeisimpiin sovelluksiin ja työpöydän hienosäätöä.
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

elementary OS logo
elementary OS:n logo
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Applications
Sovellukset
6 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Camera app icon
Kamerasovelluksen kuvake
6 months ago

Search