User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Permissions
Oikeudet
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Whether your app could benefit from a new system feature or API or you’re curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it.
Sinulla on täydellinen pääsy lähdekoodimme, mikä voi hyödyttää uutta järjestelmäominaisuutta tai rajapintaa tarvitsevaa sovellustasi. Halutessasi voit katsoa vain esimerkkiä, miten jokin asia on toteutettu. Kopioi, opi, tee omia muokkauksia ja jaa muokkauksesi myös muille.
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Choose just which apps are safe for you or your child to access. Plus, optionally allow access with your password.
Valitse lapsellesi tai itsellesi sopivat sovellukset. Rajoita pääsyä valinnaisesti salasanalla.
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Manage allowed websites. Rules affect all apps for the chosen user, even if they use a different web browser.
Hallitse sallittuja verkkosivustoja. Säännöt vaikuttavat kaikkiin valitun käyttäjän sovelluksiin, myös eri verkkoselaimiin.
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Screen Time & Limits
Näyttöaika ja rajoitukset
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

elementary OS Screen Time & Limits
elementary OS:n näyttöaika ja rajoitukset
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Easily snap pictures or video from your built-in or USB webcam.
Nappaa kuvia tai videota sisäänrakennetulla tai USB-väylään yhdistetyllä web-kameralla.
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Camera icon
Kamerasovelluksen kuvake
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Camera screenshot
Kamerasovelluksen kuvakaappaus
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Tailor-made with autosaving, project folders, Git integration, smart whitespace, EditorConfig support, Mini Map, Vala symbols, and extensions like Markdown shortcuts and Vim Emulation. Code will be the last editor you’ll ever need.
Räätälöity automaattisella tallennuksella, projektikansioilla, Git-integraatiolla, EditorConfig-tuella, liikkumista avustavalla kartalla, Vala-symboleilla ja laajennuksilla kuten Markdown-pikanäppäimet sekä Vim-emulaatio. Koodi on tarvitsemasi editori.
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Terminal icon
Päätteen kuvake
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Terminal screenshot
Päätteen kuvakaappaus
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Files icon
Tiedostohallinnan kuvake
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Files screenshot
Tiedostohallinnan kuvakaappaus
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Easily view and create events. Sync with online accounts.
Katsele ja luo tapahtumia vaivatta. Synkronoi verkkotilien kanssa.
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Calendar screenshot
Kalenterisovelluksen kuvakaappaus
10 months ago
User avatar artnay

Translation changed

Website / indexFinnish

Photos icon
Valokuviasovelluksen kuvake
10 months ago
User avatar artnay

Translation changed

Website / indexFinnish

Photos screenshot
Valokuviasovelluksen kuvakaappaus
10 months ago
User avatar artnay

Translation changed

Website / indexFinnish

Mail icon
Sähköpostisovelluksen kuvake
10 months ago
User avatar artnay

Translation changed

Website / indexFinnish

Mail screenshot
Sähköpostisovelluksen kuvakaappaus
10 months ago

Search