Edit this account
FjRedigern denne kontoen
11 months ago
E-mail account saved.
E-postkonto lagt tilret.
11 months ago
Could not save the e-mail account
Kunne ikke legge til e-postkontoen
11 months ago
The data provided does not seem to reflect a valid mail account.
Angitt data ser ikke ut til å være en gyldig e-postkonto.
11 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Online Accounts PlugNorwegian Bokmål (nb)

New strings to translate 11 months ago
Resource update 11 months ago
User avatar None

Source string changed

Switchboard / Online Accounts PlugNorwegian Bokmål (nb)

E-maildit account addfailed.
11 months ago
User avatar None

Source string changed

Switchboard / Online Accounts PlugNorwegian Bokmål (nb)

RemoveEdit this account
11 months ago
User avatar None

Source string changed

Switchboard / Online Accounts PlugNorwegian Bokmål (nb)

E-mail account addsaved.
11 months ago
User avatar None

Source string changed

Switchboard / Online Accounts PlugNorwegian Bokmål (nb)

Could not addsave the e-mail account
11 months ago
Resource update 11 months ago
Could not fetch calendars
Klarte ikke å hente kalendere
11 months ago
Could not log in. Please verify your credentials.
Kan ikke logge inn. Bekreft innloggingsdetaljene dine.
11 months ago
Could not save configuration
Kunne ikke lagre oppsett
11 months ago
This account will be removed and no longer appear in any apps on this device.
Kontoen vil fjernes, og ikke lenger vises i noen programmer på enheten.
11 months ago
This account will be removed and no longer appear in any apps on this device.
Kontoen vil fjernes, og ikke lenger vises i noen programmer på enheten.
11 months ago
This account will be removed and no longer appear in any apps on this device.
Kontoen vil fjernes, og ikke lenger vises i programmer på enheten.
11 months ago
Setting up the e-mail account…
Setter opp e-postkontoen…
11 months ago
All done
Ferdig
11 months ago
Pick a name like “Work” or “Personal” for the account.
Velg et navn som f.eks. «Arbeid» eller «Personlig» for kontoen.
11 months ago

Search