Add Folder…
Legg til mappe…
2 years ago
Add Application…
Legg til applikasjon…
2 years ago
Clear Data
NullstillFjern data
2 years ago
Clear Data
Nullstill data
2 years ago
All time
Alt
2 years ago
The past week
Den siste veka
2 years ago
The past day
Det siste døgeret
2 years ago
The past hour
Den siste timen
2 years ago
Remove system-collected file and application usage data from:
Fjern bruksdata om filer og applikasjonar, som er samla inn av systemet, frå:
2 years ago
Search Application
Søkeapplikasjon
2 years ago
Allow %s to use location services
Gje %s løyve til å bruke posisjonstenester
2 years ago
This will not prevent apps from trying to determine your location based on IP address.
Dette vil ikkje hindre applikasjonar frå forsøk på å fastsetje posisjonen din frå IP-adressa di.
2 years ago
This will not prevent apps from trying to determine your location based on IP address.
Dette vil ikkje hindre applikasjonar frå forsøk på å
2 years ago
The additional functionality that location access provides in those apps will be affected.
Ytterlegare funksjonalitet posisjonstenester tilbyr i respektive applikasjonar vil vere påverka.
2 years ago
The additional functionality that location access provides in those apps will be affected.
Ytterlegare funksjonalitet posisjonstenester tilbyr
2 years ago
While location services are disabled, location requests from apps will be automatically rejected.
Medan posisjonstenester er avslått vil posisjonsførespurnadar frå applikasjonar bli avslått.
2 years ago
While location services are disabled, location requests from apps will be automatically rejected.
Medan posisjonstenester er avslått vil posisjonsførespurnadar
2 years ago
Location Services Are Disabled
Posisjonstenester er avslått
2 years ago
When apps are installed that use location services they will automatically appear here.
Installerte applikasjonar som nyttar plasseringstenester vil automatisk dukke opp her.
2 years ago
No Apps Are Using Location Services
Ingen appar brukar posisjonstenester
2 years ago

Search