User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

A major update on a solid foundation. Featuring a completely redesigned login and lockscreen greeter, a new onboarding experience, new ways to sideload and install apps, major System Settings updates, improved core apps, and desktop refinements.
Merkittävä päivitys vakaalle perustalle. Täysin uudistuneet kirjautumis- ja lukitusnäytöt, uusi käyttöönottokokemus, uusia tapoja ladata ja asentaa sovelluksia, suuria päivityksiä järjestelmän asetuksiin, parannuksia keskeisimpiin sovelluksiin ja työpöydän hienosäätöä.
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

elementary OS logo
elementary OS:n logo
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Applications
Sovellukset
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Camera app icon
Kamerasovelluksen kuvake
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Code editor app icon
Koodimuokkainsovelluksen kuvake
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Terminal app icon
Päätesovelluksen kuvake
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

File manager app icon
Tiedostonhallintasovelluksen kuvake
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Calendar app icon
Kalenterisovelluksen kuvake
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Video app icon
Videosovelluksen kuvake
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Photo app icon
Kuvasovelluksen kuvake
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Email app icon
Sähköpostisovelluksen kuvake
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Browser app icon
Selainsovelluksen kuvake
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Music app icon
Musiikkisovelluksen kuvake
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Videos screenshot
Videot-kuavakaappaus
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Multitasking View
Moniajonäkymä
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Picture-in-Picture
Kuva kuvassa
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Do Not Disturb
Älä häiritse
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Get Work Done. Or Play.
Hoida työasiat. Tai pelaa.
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Screen Time
Ruutuaika
7 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

What’s New in elementary OS 5.1 Hera
Mitä uutta elementary OS 5.1 Hera sisältää
7 months ago

Search