Type to test your layout
Skriv for å prøve tastaturoppsettet
4 years ago
Shortcut Overlay
Snarveioverlegg
4 years ago
⌘ key behavior:
⌘-tastoppførsel:
4 years ago
Right ⌘
Høyre Alt
4 years ago
Compose Key
Komponerings-tast
4 years ago
Allow %s to use location services
PGi %s tillatelse til å bruke posisjonstjenester
4 years ago
No Apps Are Using Location Services
PIngen apper bruker posisjonstjenester
4 years ago
%s Port %s
%s Port %s
4 years ago
Housekeeping
Husarbeid
4 years ago
Disconnecting…
Kobler tilfra
4 years ago
Not discoverable
Kan ikke oppdages
4 years ago
Committed changes 4 years ago
Translation completed 4 years ago
Add a new URL, for example: google.com
Legg til en ny nettadresse, for eksempel: startpage.comgoogle.no
4 years ago
Committed changes 4 years ago
Translation completed 4 years ago
Committed changes 4 years ago
Translation completed 4 years ago
Confirm Password
Bekreft nytt passord
4 years ago
Choose a Password
EndreVelg et passord
4 years ago

Search