Committed changes 4 years ago
Translation completed 4 years ago
All system settings and data will be reset to the default values. Personal data, such as music and pictures, will be unaffected.
Alle systeminnstillinger og data vil bli tilbakestilt til forvalgstandard. Personlig data, som musikk og bilder, vil ikke bli endret.
4 years ago
CST - SK (midwest)
CST - SK (midt vesten)
4 years ago
Committed changes 4 years ago
Screen Rotation
Skjermrotasjon:
4 years ago
Screen Resolution
Skjermoppløsning:
4 years ago
Committed changes 4 years ago
Translation completed 4 years ago
Pressure reveal:
TrykkavdekkingVis når den blir trykket på:
4 years ago
Switch to new workspace
Bytt til nytt arbeidsområde
4 years ago
CST - SK (midwest)
CST - SK (midt vest)
4 years ago
CST - SK (most areas)
CST - SK (fleste områder)
4 years ago
Central - NU (central)
Sentral - NU (sentral)
4 years ago
Central - NU (Resolute)
Sentral - NU (Resolute)
4 years ago
Central - ON (Rainy R, Ft Frances)
Sentral - ON (Rainy R, Ft Frances)
4 years ago
Central - ON (west); Manitoba
Sentral - ON (vest); Manitoba
4 years ago
EST - ON (Atikokan); NU (Coral H)
EST - ON (Atikokan); NU(Coral H)
4 years ago
Eastern - NU (Pangnirtung)
Østlig - NU (Pangnirtung)
4 years ago
Eastern - NU (most east areas)
Østlig - NU (fleste områder)
4 years ago

Search