User avatar None

Resource update

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

Resource update 4 weeks ago
User avatar None

New string to translate

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

Resource update a month ago
User avatar None

New string to translate

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

Resource update a month ago
User avatar None

New string to translate

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

Resource update 3 months ago
User avatar None

New string to translate

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

Resource update 5 months ago
User avatar None

Committed changes

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

Committed changes 6 months ago
Up to %s
Alt er oppdatertOpptil %s
6 months ago
Only the parts of apps and updates that are needed will be downloaded.
Kun dei delane av appen og oppdateringa som trengs vil bli lasta ned.
6 months ago
Only the parts of apps and updates that are needed will be downloaded.
Kun dei delane av appen og oppdateringa vil bli lasta ned.
6 months ago
Actual Download Size Likely to Be Smaller
Den faktiske storleiken på nedlastinga vil nok vera lågare
6 months ago
Connect to the Internet to browse and install apps.
Kople til internett for å installere eller oppdatere programappar.
6 months ago
Network Not Available.
Nettverk er ikkje tilgjengeleg.
6 months ago
Downloading a list of available updates to the OS and installed apps
Hentar ei liste med tilgjengelege oppdateringar tilfor operativsystemet og installerte appar
6 months ago

Search