User avatar None

Suggestion added

Calculator / Calculator (Extra)Polish

More efficient state saving
Bardziej efektywne zapisanie stanu
9 days ago
User avatar None

Suggestion added

Calculator / Calculator (Extra)Polish

Fix an issue with negative decimals without leading digits
Napraw problem ujemnych liczb dziesiętnych bez cyfr początkowych
9 days ago
User avatar None

Suggestion added

Calculator / Calculator (Extra)Polish

Other updates:
Inne aktualizacje:
9 days ago
User avatar None

Suggestion added

Calculator / Calculator (Extra)Polish

Add log and inverse trigonometric functions
Dodaj logarytm i odwrotne funkcje trygonometryczne
9 days ago
User avatar None

Suggestion added

Calculator / Calculator (Extra)Polish

New features:
Nowe funkcje:
9 days ago
User avatar None

New string to translate

Calculator / Calculator (Extra)Polish

New string to translate 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Calculator / Calculator (Extra)Polish

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

New string to translate

Calculator / Calculator (Extra)Polish

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Calculator / Calculator (Extra)Polish

Resource update 3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Calculator / Calculator (Extra)Polish

Use slim titlebar
Użyj smukłego paska tytułu
4 months ago
Fix inserting multi-byte characters
Naprawiono wstawianie wielobajtowych znaków
5 months ago
Use slim titlebar
Użyj wąskiego paska tytułu
5 months ago
Fix missing icon for Ukrainian
Naprawiono brakującą ikonę dla języka ukraińskiego
5 months ago
Use slim titlebar
Użyj smukłego paska tytułu
5 months ago
Minor updates:
Drobne poprawki:
5 months ago
User avatar None

New string to translate

Calculator / Calculator (Extra)Polish

New string to translate 8 months ago
User avatar None

Resource update

Calculator / Calculator (Extra)Polish

Resource update 8 months ago
User avatar None

New string to translate

Calculator / Calculator (Extra)Polish

New string to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

Calculator / Calculator (Extra)Polish

Resource update 9 months ago
User avatar None

Suggestion added

Calculator / Calculator (Extra)Polish

Fix missing icon for Ukrainian
Napraw brakujące ukraińskie znaki
a year ago

Search