User avatar None

Resource update

Calculator / Calculator (Extra)Romanian

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Calculator / CalculatorRomanian

Resource update 2 weeks ago
More informative copy in history dialog
Copie/copiere mult mai informativă în căsuța cu istoric
a month ago
Fixed an issue with multiple windows
Reparat o problemă cu multiple ferestre
a month ago
Add a "Clear History" button to the history dialog
Adaugă un buton "Curăță istoricul" în căsuța cu istoric
a month ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Insert
Inserare
a month ago
User avatar silviankov

Translation changed

Calculator / CalculatorRomanian

Clear History
Șterge intrareastoricul
a month ago
User avatar silviankov

Translation changed

Calculator / CalculatorRomanian

Value to insert:
Valoare de adăugatinserare:
a month ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Insert a previous expression or result into the current calculation.
Inserează o expresie matematică anterioară sau un rezultat anterior în calculul prezent.
a month ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Grand Total
Total final
a month ago
User avatar silviankov

Translation changed

Calculator / CalculatorRomanian

Clear memory
Șterge intrarememoria
a month ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Subtract from stored value
Scoate din valoarea stocata
a month ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Add to stored value
Adaugă la valoarea stocată
a month ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Recall value from memory
Readu valoarea din memorie
a month ago
User avatar silviankov

New translation

Calculator / CalculatorRomanian

Set memory value
Stabilește valoarea din memorie
a month ago
User avatar silviankov

Translation changed

Calculator / CalculatorRomanian

Insert last result
AdaugInserează ultimul rezultat
a month ago
User avatar None

New string to translate

Calculator / CalculatorRomanian

New string to translate 2 months ago
User avatar None

New string to translate

Calculator / Calculator (Extra)Romanian

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Calculator / Calculator (Extra)Romanian

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

Calculator / CalculatorRomanian

Resource update 2 months ago

Search