User avatar ihor_ck

Translation changed

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

Updated app icon
Оновлено перекладиіктограму застосунку
4 months ago
User avatar None

New string to translate

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

Resource update 4 months ago
User avatar None

Source string changed

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

Updated translatiapp icons
4 months ago
Fixed potential memory leak
Усунено можливий витік пам'яті
8 months ago
Removed no longer needed sandbox permission for accounts service
Вилучено більше не потрібний дозвіл пісочниці для служби облікових записів
8 months ago
Disabled checkbox "Mark as default calendar" in calendar settings, if the calendar is read-only
Прапорець «Позначити типовим календарем» вимкнено у налаштуваннях календаря, якщо календар лише для читання
8 months ago
User avatar None

New strings to translate

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

New strings to translate 8 months ago
User avatar None

Resource update

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

Resource update 8 months ago
User avatar ihor_ck

Translation changed

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

Ask for confirmation before deleting events
Дозволено змінювати повторюваніЗапит підтвердження перед видаленням подіїй
8 months ago
User avatar None

New string to translate

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

New string to translate 8 months ago
User avatar None

Resource update

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

Resource update 8 months ago
User avatar None

Source string changed

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

Allow modification of recurrsk for confirmation before deleting events
8 months ago
Follow email and web links in the event description with Control + Click
Перехід за посиланнями електронної пошти та вебпосиланнями в описі події за допомогою Control + Клацання
10 months ago
User avatar ihor_ck

Translation changed

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

Features:
Нові фФункції:
10 months ago
User avatar None

New strings to translate

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

New strings to translate 10 months ago
User avatar None

Resource update

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

Resource update 10 months ago
User avatar None

Source string changed

Calendar / Calendar (Extra)Ukrainian

New Features:
10 months ago
Reliably read Windows-style timezones
Читання часових поясів Windows-стилю
11 months ago
Fix memory leak when getting timezone information
Виправлено витік пам’яті під час отримання даних про часовий пояс
11 months ago

Search