User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

Code / PluginsSerbian

Resource update 2 months ago
User avatar None

Committed changes

Code / PluginsSerbian

Committed changes 4 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Detect Indent
Откривање увлачења
4 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Heuristically detect tab or space settings
Искуствено откриј подешавања картице или простора
4 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

EditorConfig
Подешавања уређивача
4 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Load settings from an EditorConfig file
Учитај подешавања из датотеке подешавања уређивача
4 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Highlight Word Selection
Истакни избор речи
4 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Highlights all occurrences of words that are selected
Истиче сва појављивања речи које су изабране
4 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Code / PluginsSerbian

Outline
Контура
4 months ago

Search