Load this address in the browser window
Cargar esta dirección na xanela do navegador
11 days ago
Load this address in the browser window
Cargar ista dirección na xanela do navegador
12 days ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Captive Portal AssistantGalician

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal AssistantGalician

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / Captive Portal AssistantGalician

Committed changes a year ago
URL
URL
a year ago
User avatar riesp

Translation changed

Desktop / Captive Portal AssistantGalician

Force the browser window to appear
Forzar que se mostre a xanela do navegador.
a year ago
Force the browser window to appear
Forzar que se mostre a xanela do navegador.
a year ago
Log in
Acceder
a year ago
Some elements of this page are served over an unprotected connection.
Algúns elementos desta páxina fornécense mediante unha conexión desprotexida.
a year ago
The page is served over a protected connection.
A páxina fornécese mediante unha conexión protexida.
a year ago
The page is served over an unprotected connection.
A páxina fornécese mediante unha conexión desprotexida.
a year ago
Loading captive portal.
Cargando o portal cativo.
a year ago
New contributor a year ago
Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal AssistantGalician

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal AssistantGalician

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal AssistantGalician

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal AssistantGalician

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal AssistantGalician

Resource update 2 years ago

Search