User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal Assistant (Extra)Polish

Resource update 3 days ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Captive Portal Assistant (Extra)Polish

New string to translate 11 days ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal Assistant (Extra)Polish

Resource update 11 days ago
Updated translations
Zaktualizowaneo tłumaczenia
2 weeks ago
Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
2 weeks ago
Captive Network Assistant
Asystent uwierzytelniania sieciowego
2 weeks ago
Dark style support
Wsparcie dla ciemnego motywu
2 weeks ago
New contributor 2 weeks ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Captive Portal Assistant (Extra)Polish

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal Assistant (Extra)Polish

Resource update 3 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Desktop / Captive Portal Assistant (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
9 months ago
Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
a year ago
Updated translations
Poprawione tłumaczenia
a year ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / Captive Portal Assistant (Extra)Polish

Committed changes a year ago
Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
a year ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Captive Portal Assistant (Extra)Polish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal Assistant (Extra)Polish

Resource update a year ago
Resource update 2 years ago
Committed changes 3 years ago
Translation completed 3 years ago

Search