User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Desktop / Captive Portal Assistant (extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
a month ago
Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
10 months ago
Updated translations
Poprawione tłumaczenia
11 months ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / Captive Portal Assistant (extra)Polish

Committed changes a year ago
Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
a year ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Captive Portal Assistant (extra)Polish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal Assistant (extra)Polish

Resource update a year ago
Resource update a year ago
Committed changes 2 years ago
Translation completed 2 years ago
Log into captive portals—like Wi-Fi networks at coffee shops, airports, and trains—with ease. Captive Network Assistant automatically opens to help you get connected.
Z łatwością loguj się do portali wymagających uwierzytelniania, takich jak sieci Wi-Fi w kawiarniach, na lotniskach czy w pociągach. Program asystenta sieci uwierzytelnianych otworzy się automatycznie, aby pomóc Ci nawiązać połączenie.
2 years ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal Assistant (extra)Polish

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / Captive Portal Assistant (extra)Polish

Committed changes 2 years ago
elementary, Inc.
elementary, Inc.
2 years ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal Assistant (extra)Polish

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Captive Portal Assistant (extra)Polish

Resource update 2 years ago

Search