User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / DockPolish

_Keep in Dock
_Przypnij do paskaDoku
7 months ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / DockPolish

Committed changes 7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / DockPolish

_Close
Za_mknij
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / DockPolish

Have a look at your trash!
Rzuć okiem na swój Kkosz!
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / DockPolish

Have a look at your trash!
Rzuć okiem na swój Kosz!
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / DockPolish

Trash
Kosz
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / DockPolish

_Cancel
_Anuluj
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / DockPolish

All items in the Trash will be permanently deleted.
Wszystkie przedmioty w koszu będą trwalliki w koszu zostaną na zawsze usunięte.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / DockPolish

All items in the Trash will be permanently deleted.
Wszystkie przedmioty w Kkoszu będą trwale usunięte.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / DockPolish

All items in the Trash will be permanently deleted.
Wszystkie przedmioty w Koszu będą trwale usunięte.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / DockPolish

Empty all items from Trash?
Opróżnić kosz?
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / DockPolish

Empty _Trash
Opróżnij _Kkosz
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / DockPolish

Empty _Trash
Opróżnij _Kosz
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / DockPolish

_Open Trash
_Otwórz Kkosz
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / DockPolish

_Open Trash
_UruchomOtwórz Kosz
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / DockPolish

Drop to move to Trash
Upuść, aby przenieść do Kkosza
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / DockPolish

Drop to move to Trash
Upuść, aby otworzyć poprzez %sprzenieść do Kosza
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / DockPolish

Singular
%u item in Trash
Plural
%u items in Trash
One
%u plik w koszu
Few
%u pliki w koszu
Other
%u plików w koszu
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / DockPolish

No items in Trash
Brak rzeczy w Koszu
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / DockPolish

Show your Desktop.
Pokaż stwój pulpit.
7 months ago

Search