User avatar None

Resource update

Desktop / FeedbackNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 3 days ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / FeedbackNorwegian Bokmål (nb)

New strings to translate 4 days ago
User avatar None

Resource update

Desktop / FeedbackNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 4 days ago
User avatar None

Resource update

Desktop / FeedbackNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 2 weeks ago
User avatar kingu

Translation changed

Desktop / FeedbackNorwegian Bokmål (nb)

Send Feedback…
TSend tilbakemelding…
2 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Desktop / FeedbackNorwegian Bokmål (nb)

Send Feedback…
Tilbakemelding
2 months ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / FeedbackNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / FeedbackNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 3 months ago
User avatar None

Source string changed

Desktop / FeedbackNorwegian Bokmål (nb)

Send Feedback
3 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Desktop / FeedbackNorwegian Bokmål (nb)

Cancel
Avbryt
6 months ago
Select an item from the list to send feedback or report a problem from your web browser.
Velg et element fra listen for å sende tilbakemelding eller innrapportere et problem fra din nettleser.
6 months ago
Multitasking or Window Management
Fleroppgavekjøring eller vindusbehandling
6 months ago
Multitasking or Window Management
Fleroppgavekjøring eller vindusbehandling
6 months ago
Default Apps
Forvalgte programmer
6 months ago
Desktop Components
Skrivebordskomponenter
6 months ago
Panel Indicators
Panelindikatorer
6 months ago
Look & Feel
Utseende og oppførsel
6 months ago
Look & Feel
Utseende og oppførsel
6 months ago
Lock or Login Screen
Låsing- eller innloggingsskjerm
6 months ago
Lock or Login Screen
Låsing- eller innloggingsskjerm
6 months ago

Search