User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Desktop / FeedbackPolish

Panel
Panel
4 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Panel
Panel
4 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Welcome & Onboarding
Powitanie oraz wstęp
4 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / FeedbackPolish

Send Feedback…
Informacja zwrotnaWyślij opinię…
4 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / FeedbackPolish

Select an item from the list to send feedback or report a problem from your web browser.
Wybierz składnik z listy, aby wysłać opinię lub zgłosić problem w przeglądarce internetowej.
4 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Send feedback for which component?
Dla którego komponentu chcesz wysłać opinię?
4 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / FeedbackPolish

Captive Network Assistant
Asystent uwierzytelniania sieciowego
4 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Desktop / FeedbackPolish

Dock
Dok
4 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / FeedbackPolish

Dock
Dok
4 months ago
User avatar marcin-serwin

New contributor

Desktop / FeedbackPolish

New contributor 4 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Desktop / FeedbackPolish

Panel
Panel
5 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Desktop / FeedbackPolish

Welcome & Onboarding
Powitanie i adaptacja
5 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Desktop / FeedbackPolish

Dock
Dok
5 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Desktop / FeedbackPolish

Captive Network Assistant
Asystent sieci zależnej
5 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Desktop / FeedbackPolish

Send Feedback…
Prześlij opinię…
5 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Desktop / FeedbackPolish

Select an item from the list to send feedback or report a problem from your web browser.
Wybierz składnik z listy, aby przesłać opinię lub zgłosić problem w twojej przeglądarce internetowej.
5 months ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Desktop / FeedbackPolish

Send feedback for which component?
Przesłać opinię o którym komponencie?
5 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / FeedbackPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / FeedbackPolish

New strings to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / FeedbackPolish

Resource update 6 months ago

Search