User avatar None

Resource update

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Resource update yesterday
Avoid focus stealing prevention when opening a web browser
Uniknięto zapobieganiu kradzieży skupienia podczas otwierania przeglądarki
3 days ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Feedback (Extra)Polish

New string to translate 5 days ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Resource update 5 days ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Updated translations
ZaAktualizowanoacja tłumaczeniań
a month ago
issue;report;bug;
problem;zgłoszenie;bug;
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Issue Reporter
Zgłaszający problem
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Submit and track issue reports
Dodawanie i śledzenie zgłoszonych problemów
7 months ago
Ensure links are up-to-date
Upewniono się, że linki są aktualne
7 months ago
Add multitouch navigation gestures
Dodano wielodotykowe gesty nawigacji
7 months ago
Support dark style
Wsparcie dla ciemnego motywu
7 months ago
Show Flatpak Apps
Pokaż aplikację Flatpak
7 months ago
Minor updates:
Mniejsze aktualizacje:
7 months ago
Add several missing components
Dodano kilka brakujących komponentów
7 months ago
Improvements:
Ulepszenia:
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowaneo tłumaczenia
7 months ago
Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
7 months ago
New contributor 7 months ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Feedback (Extra)Polish

New string to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Resource update 9 months ago

Search