issue;report;bug;
problem;zgłoszenie;bug;
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Issue Reporter
Zgłaszający problem
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Submit and track issue reports
Dodawanie i śledzenie zgłoszonych problemów
2 months ago
Ensure links are up-to-date
Upewniono się, że linki są aktualne
2 months ago
Add multitouch navigation gestures
Dodano wielodotykowe gesty nawigacji
2 months ago
Support dark style
Wsparcie dla ciemnego motywu
2 months ago
Show Flatpak Apps
Pokaż aplikację Flatpak
2 months ago
Minor updates:
Mniejsze aktualizacje:
2 months ago
Add several missing components
Dodano kilka brakujących komponentów
2 months ago
Improvements:
Ulepszenia:
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowaneo tłumaczenia
2 months ago
Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
2 months ago
New contributor 2 months ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Feedback (Extra)Polish

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Resource update 4 months ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / Feedback (Extra)Polish

New strings to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Resource update 7 months ago
User avatar tpalucki

Suggestion added

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Updated translations
Zaktualizowane tłumaczenia
a year ago

Search