User avatar davidgit78

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

A window & compositing manager based on libmutter and designed by elementary for use with Pantheon.
Un xestor e compositor de xanelas basado en libmutter e diseñado por elementary para o seu uso con Pantheon.
5 days ago
User avatar davidgit78

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

A window & compositing manager for Pantheon
Un xestor e compositor de xanelas para Pantheon
5 days ago
User avatar davidgit78

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

Multitasking & Window Management
Multitarefa e xestións de xanelas
5 days ago
User avatar davidgit78

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

Display Settings…
Configuración da pantalla…
5 days ago
User avatar davidgit78

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

Change Wallpaper…
Cambiar fondo do escritorio...
5 days ago
User avatar davidgit78

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

Unmaximize
Desmaximizar
5 days ago
User avatar davidgit78

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

Hide
Ocultar
5 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Desktop / GalaGalician

elementary, Inc.
elementary, Inc.
a month ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / GalaGalician

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaGalician

Resource update 3 months ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / GalaGalician

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaGalician

Resource update 6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

elementary, Inc.
elementary, Inc.
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

applications-other
Outros aplicativos
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

Fallback desktop file for notifications from outdated applications.
Retroceder o ficheiro de escritorio para notificacións de aplicativos obsoletos.
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

multitasking-view
Visualización de múltiples tarefas
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

Fix animations for moving and maximizing tiled windows
Corrixir animacións para mover e maximizar as xanelas de baldosas
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

Fix notification position after changing DPI
Corrixir a posición da notificación despois de cambiar o DPI
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

Fix potential crash when taking screenshots
Corrixir o accidente potencial ao realizar capturas de pantalla
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / GalaGalician

Improve window shadows for legacy apps
Mellora as sombras das xanelas para os aplicativos legais
6 months ago

Search