User avatar None

New string to translate

Desktop / GalaDutch

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaDutch

Resource update 2 months ago
User avatar niels1995

Suggestion added

Desktop / GalaDutch

Show a context menu when secondary clicking the background
Laat een contextmenu zien bij een secundaire klik op de achtergrond
3 months ago
User avatar niels1995

Suggestion added

Desktop / GalaDutch

Increase maximum zoom level and provide feedback when unable to zoom
Verhoog het maximale zoomniveau en laat het weten als je niet kan vergroten
3 months ago
User avatar niels1995

Suggestion added

Desktop / GalaDutch

Close the Alt + Tab switcher by pressing Esc without releasing Alt
Sluit de Alt + Tab schakelaar door op Esc te duwen zonder Alt los te laten
3 months ago
User avatar niels1995

Suggestion added

Desktop / GalaDutch

System Settings…
Systeeminstellingen
3 months ago
User avatar niels1995

Suggestion added

Desktop / GalaDutch

Display Settings…
Scherminstellingen
3 months ago
User avatar niels1995

Suggestion added

Desktop / GalaDutch

Change Wallpaper…
Verander achtergrond
3 months ago
User avatar RobbeBuyle

Suggestion added

Desktop / GalaDutch

Show a context menu when secondary clicking the background
Toon een context menu bij een secundaire klik op de achtergrond
3 months ago
User avatar RobbeBuyle

Suggestion added

Desktop / GalaDutch

System Settings…
Systeeminstellingen...
3 months ago
User avatar RobbeBuyle

Suggestion added

Desktop / GalaDutch

Display Settings…
Beeldscherminstellingen...
3 months ago
User avatar RobbeBuyle

Suggestion added

Desktop / GalaDutch

Change Wallpaper…
Bureaublad wijzigen...
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / GalaDutch

Change Wallpaper…
Bureaublad veranderen...
3 months ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / GalaDutch

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaDutch

Resource update 4 months ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / GalaDutch

New string to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaDutch

Resource update 5 months ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / GalaDutch

Committed changes 8 months ago
User avatar Jaimie85

Translation changed

Desktop / GalaDutch

Fix crash when changing workspaces while a transient window is opening
Probleem watopgelost wat een crash veroorzaakte bij het veranderen van werkruimtes terwijlijdens het openen van een tijdelijk venster aan het openen is, opgelost
8 months ago
User avatar Jaimie85

Suggestion accepted

Desktop / GalaDutch

Fix crash when changing workspaces while a transient window is opening
Probleem wat crash veroorzaakte bij het veranderen van werkruimtes terwijl een tijdelijk venster aan het openen is, opgelost
8 months ago

Search