User avatar None

New string to translate

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

Resource update a month ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

New strings to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

Resource update 2 months ago
User avatar None

Source string changed

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

Take Screenshots
2 months ago
User avatar None

Source string changed

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

Screenshot from %s
2 months ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

New string to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

Resource update 5 months ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

New string to translate 8 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

Resource update 8 months ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

New string to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

Resource update 9 months ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / GalaNorwegian Nynorsk

Committed changes 10 months ago
Fix animations for moving and maximizing tiled windows
Fiksa animasjonane for flytting og maksimering av fleire vindauge
10 months ago
Fix notification position after changing DPI
Fiksa feilen med plassering av varslingar etter endring av DPI
10 months ago
Fix potential crash when taking screenshots
Fiksa feilen der nokon opplevde ein kræsj når eit tok skjermbilete
10 months ago
Improve window shadows for legacy apps
Forbetra skuggar rundt vindauge for gamle appar
10 months ago
Show keyboard shortcuts in HeaderBar menus
Vis tastatursnarvegar i menyen i toppfeltet
10 months ago
Fixes for media key handling
Fleire fiksar for mediahåndtering
10 months ago
Don't show Gala Background Services in the dock
Ikkje vis Gala Background Services i dokken
10 months ago

Search