User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / GalaPolish

preferences-desktop-workspaces
ustawienia-pulpit-obszary robocze
yesterday
User avatar None

New string to translate

Desktop / GalaPolish

New string to translate yesterday
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaPolish

Resource update yesterday
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Use access portal for display settings confirmation
Użyj portalu dostępu dla potwierdzenia ustawień wyświetlacza i wymuszonego zamknięcia
4 days ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Use access portal for force quit
Użyj portalu dostępu dla potwierdzenia ustawień wyświetlacza i wymuszonego zamknięcia
4 days ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / GalaPolish

Fix regressions for OS 7
Naprawiono regresję w OS 7
4 days ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / GalaPolish

New strings to translate 4 days ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GalaPolish

Resource update 4 days ago
User avatar None

Source string changed

Desktop / GalaPolish

Use access portal for display settings confirmation and force quit
4 days ago
User avatar None

Source string changed

Desktop / GalaPolish

Use access portal for display settings confirmation and force quit
4 days ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Updated translations
ZaAktualizowanoacja tłumaczeniań
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Performance improvements
Poprawkia wydajności
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Allow closing multitasking view with Super
Pokaż nazwyDodano możliwość zamykania okien w widoku wielu zadań przy użyciu Super
a month ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / GalaPolish

Handle windows with no title
Poprawna obsługa okien bez tytułu
a month ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / GalaPolish

Resize workspaces when displays change
Rozmiar obszarów roboczych zmienia się teraz przy zmianie wyświetlacza
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Properly update accent color in the window switcher
Kolor akcentu w przełączniku okien jest teraz poprawnie aktualizowany.
a month ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / GalaPolish

Prevent potential crashes
Zapobiegnięto potencjalnym błędom krytycznym
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Fix selecting windows underneath the window switcher
Przezroczystość okien znajdujących się w tle, wNaprawiono problem z przełączaniem okien pod przełącznikuiem okien
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Fix selecting windows underneath the window switcher
Przezroczystość okien znajdujących się w tle, w przełączniku okien.
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / GalaPolish

Properly update accent color in the window switcher
Przezroczystość okien znajdujących się w tle, w przełączniku okienKolor akcentu w przełączniku okien jest teraz poprawnie aktualizowany.
a month ago

Search