Granite.HyperTextView for navigatable URLs in text views
Dodano Granite.HyperTextView dla nawigowania URLi w widokach tekstu
3 weeks ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Granite (Extra)Polish

New string to translate 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Granite (Extra)Polish

Resource update 3 weeks ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Granite (Extra)Polish

Fixes:
Poprawki:
4 weeks ago
Prevent crashing on environments without dark style preference support
Naprawiono krytyczne błędy w środowiskach bez wsparcia dla ciemnego motywu
4 weeks ago
min_length property for Granite.ValidatedEntry
własność min_length dla Granite.ValidatedEntry
4 weeks ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Granite (Extra)Polish

New Features:
Nowe funkcje:
4 weeks ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Granite (Extra)Polish

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Granite (Extra)Polish

Resource update a month ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / Granite (Extra)Polish

New strings to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Granite (Extra)Polish

Resource update a month ago
User avatar None

Source string changed

Desktop / Granite (Extra)Polish

New fFeatures:
a month ago
Disable horizontal scrolling by default in SettingsPage
Przewijanie poziome jest teraz domyślnie wyłączone w SettingsPage
a month ago
Use values from the Settings Portal when possible
Użyto wartości z Portalu ustawień tam gdzie to możliwe
a month ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / Granite (Extra)Polish

New strings to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Granite (Extra)Polish

Resource update a month ago
Delay tab resizing when closing tabs
Opóźniono zmianę rozmiaru karty podczas zamykania kart
a month ago
New AccelLabel widget for use in menus and popovers
Nowy widget AccelLabel do użycia w menu i wyskakujących oknach
a month ago
Add tooltips to source list items and their actions
Dodano tooltipy do listy elementów źródła i ich akcji
a month ago
New features
Nowe funkcje
a month ago

Search