User avatar Norecki

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Session cannot be changed while user is logged in
Hindi mapapalitan ang sesyon habang may naka-log-in na user
4 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Try username
Subukan ang username
4 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Username
Username
4 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Initial Setup creates your first user. Without it, you will not be able to log in and may need to reinstall the OS.
Gagawan ng panimulang setup ang iyong unang user. Hindi ka maaaring makapag-log-in at mapipilitang kang mag-install muli ng OS kung wala nito.
4 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Unable to Launch Initial Setup
Bigong Simulan ang Panimulang Setup
4 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Starting the session has failed.
Bigong simulan ang sesyon.
4 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Unable to Log In
Hindi makapag-log-in
4 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Does the display look OK?
Tama ba ang hitsura ng display na ito?
4 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GreeterFilipino

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GreeterFilipino

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GreeterFilipino

Resource update a year ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / GreeterFilipino

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GreeterFilipino

Resource update a year ago
User avatar ginolatorilla

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Try username
Subukan ang pangalan ng gumagamit
a year ago
User avatar ginolatorilla

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Username
Pangalan ng gumagamit
a year ago
User avatar ginolatorilla

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Session cannot be changed while user is logged in
'Di puwedeng palitan ang sesyon habang may gumagamit
a year ago
User avatar ginolatorilla

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Account disabled
Hindi pinapagana ang account
a year ago
User avatar ginolatorilla

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Num Lock is on
Naka-on ang Num Lock
a year ago
User avatar ginolatorilla

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Caps Lock is on
Naka-on ang Caps Lock
a year ago
User avatar ginolatorilla

Suggestion added

Desktop / GreeterFilipino

Caps Lock & Num Lock are on
Naka-on ang Caps Lock at Num Lock
a year ago

Search