User avatar None

Resource update

Desktop / GreeterSlovenian

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / GreeterSlovenian

Resource update 11 months ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / GreeterSlovenian

Committed changes a year ago
User avatar markodp

Translation changed

Desktop / GreeterSlovenian

Try username
Poskusite z uporabniškimo imenom
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Try username
Poskusite z uporabniškim imenom
a year ago
User avatar markodp

Translation changed

Desktop / GreeterSlovenian

Session cannot be changed while user is logged in
Seje ni mogoče zamenjate medtem ko je uporabnik prijavljen.
a year ago
User avatar markodp

Translation changed

Desktop / GreeterSlovenian

Caps Lock & Num Lock are on
Caps Lock in Num Lock sta vklopljenia
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Num Lock is on
Num Lock je vklopljen
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Caps Lock is on
Caps Lock je vklopljen
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Caps Lock & Num Lock are on
Caps Lock in Num Lock sta vklopljeni
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Session cannot be changed while user is logged in
Seje ni mogoče zamenjate medtem ko je uporabnik prijavljen.
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Account disabled
Račun onemogočen
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Initial Setup creates your first user. Without it, you will not be able to log in and may need to reinstall the OS.
Začetna namestitev ustvari prvega uporabnika. Brez njega se ne boste mogli prijaviti in boste morali verjetno ponovno namestiti operacijski sistem.
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Unable to Launch Initial Setup
Ni mogoče zagnati začetne namestitve
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Starting the session has failed.
Zagon seje je spodletel.
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Unable to Log In
Ni se mogoče prijaviti
a year ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / GreeterSlovenian

Committed changes a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Password
Geslo
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Username
Uporabniško ime
a year ago
User avatar markodp

New translation

Desktop / GreeterSlovenian

Manual Login…
Ročna prijava
a year ago

Search