User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Desktop / Greeter (Extra)Galician

elementary, Inc.
elementary, Inc.
a month ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Resource update 5 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

elementary, Inc.
elementary, Inc.
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Various bug fixes
Varias correccións de erros
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

AccountsService functionality
Funcionalidade do servizo de contas
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Improved HiDPI support
Asistencia de HiDPI mellorada
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

New card-based appearance
Novo aspecto baseado na tarxeta
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Extensive overhaul
Ampla revisión
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Code cleanup
Limpeza de códigos
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Select password text on error instead of immediately clearing it
Seleccione texto de contrasinal por erro en lugar de limpalo inmediatamente
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Enable sounds in greeter
Activa os sons con maior saúdo
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Better respect NumLock settings
Respecta mellor a configuración de NumLock
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Give non-focused user cards smaller usernames
Proporcione nomes de usuario máis pequenos ás tarxetas de usuario non centradas
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Handle all background aspect ratios
Manexa todos os índices de aspecto de fondo
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Save last user on attempted login
Garda o último usuario no intento de inicio de sesión
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Ensure that manual login is available when users are hidden
Asegúrese de que o inicio de sesión manual está dispoñible cando os usuarios están escondidos
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Fix an issue with media keys
Corrixir un problema coas teclas multimedia
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Updated translations
Traduccións actualizadas
8 months ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Greeter (Extra)Galician

New string to translate 11 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Resource update 11 months ago

Search