User avatar None

New strings to translate

Desktop / Greeter (Extra)Galician

New strings to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Resource update 2 months ago
User avatar None

New string to translate

Desktop / Greeter (Extra)Galician

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Resource update 2 months ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / Greeter (Extra)Galician

New strings to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Resource update 3 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Desktop / Greeter (Extra)Galician

elementary, Inc.
elementary, Inc.
10 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Resource update a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

elementary, Inc.
elementary, Inc.
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Various bug fixes
Varias correccións de erros
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

AccountsService functionality
Funcionalidade do servizo de contas
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Improved HiDPI support
Asistencia de HiDPI mellorada
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

New card-based appearance
Novo aspecto baseado na tarxeta
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Extensive overhaul
Ampla revisión
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Code cleanup
Limpeza de códigos
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Select password text on error instead of immediately clearing it
Seleccione texto de contrasinal por erro en lugar de limpalo inmediatamente
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Enable sounds in greeter
Activa os sons con maior saúdo
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Better respect NumLock settings
Respecta mellor a configuración de NumLock
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Give non-focused user cards smaller usernames
Proporcione nomes de usuario máis pequenos ás tarxetas de usuario non centradas
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Galician

Handle all background aspect ratios
Manexa todos os índices de aspecto de fondo
a year ago

Search