Add 24px user status icons
Dodano ikony statusu użytkownika o rozmiarze 24px
5 months ago
Add 32px wireless signal icons
Dodano ikony sygnału bezprzewodowego o rozmiarze 32px
5 months ago
New view-reader icon
Nowa ikona czytnika widoku
5 months ago
Use a more scalable metaphor for system updates
Użyto bardziej skalowalnej metafory dla aktualizacji systemu
5 months ago
Give browser-download its own unique icon
Pobrane z przeglądarki mają teraz własną, unikalną ikonę
5 months ago
Add symbolic variant for updates icon
Dodano symboliczne warianty dla ikon aktualizacji
5 months ago
New icons for Workspace preferences
Nowe ikony dla ustawień obszarów roboczych
5 months ago
Make symbol on 32px places home larger
Sprawiono, że symbol na domowych miejscach o rozmiarze 32px jest większy
5 months ago
Add 64px prefs locale
Dodano preferencje języka o rozmiarze 64px
5 months ago
Add "All Scroll", "No Drop", "Vertical Text", and "Zoom" cursors
Dodano wskaźniki "Całe przewijanie", "Nie upuszczaj", "Pionowy tekst" oraz "Przybliż"
5 months ago
Fix direction of the ban symbol cursor and use red
Naprawiono kierunek wskaźnika o symbolu bana i użyto koloru czerwonego
5 months ago
Use palette colors in copy cursors
Użyto kolorów palety we wskaźnikach kopiujących
5 months ago
Fix alignment of several cursors
Naprawiono wyrównanie kilku wskaźników
5 months ago
Provide large cursors
Dodano większe wskaźniki
5 months ago
Add 48px preferences icons
Dodano ikonę preferencji o rozmiarze 48px
5 months ago
Add 24px "window-close-symbolic"
Dodano "software-update-urgent" o rozmiarze 24px
5 months ago
Scaled Icon Sizes:
Przeskalowano rozmiary ikon:
5 months ago
Add "sync-synchronizing"
Dodano "sync-synchronizing"
5 months ago
Add "software-update-urgent"
Dodano "software-update-urgent"
5 months ago
New Icons:
Nowe ikony:
5 months ago

Search