User avatar None

Resource update

Desktop / PortalsPolish

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / PortalsPolish

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / PortalsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / PortalsPolish

Open
Otwórz
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / PortalsPolish

Cancel
Anuluj
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / PortalsPolish

New apps can be installed from AppCenter
Nowe aplikacje mogą być zainstalowane z AppCenter
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / PortalsPolish

No installed apps can open %s
Brak zainstalowanej aplikacje zdolnej otworzyć %s
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / PortalsPolish

“%s” requested to open a %s.
„%s” zażądało otworzenia %s.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / PortalsPolish

An application requested to open a %s.
Aplikacja zażądała otworzenia %s.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / PortalsPolish

Grant Access
Przyznaj dostęp
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Desktop / PortalsPolish

Deny Access
Odrzuć prośbę o dostęp
7 months ago
User avatar marcin-serwin

New contributor

Desktop / PortalsPolish

New contributor 7 months ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / PortalsPolish

New strings to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / PortalsPolish

Resource update 7 months ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / PortalsPolish

New strings to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / PortalsPolish

Resource update 7 months ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / PortalsPolish

New strings to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / PortalsPolish

Resource update 7 months ago

Search