User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Settings DaemonPolish

This process sync settings to the greeter and manages background tasks like scheduling dark mode and Housekeeping.
Ten proces synchronizuje ustawienia z ekranem powitalnym i zarządza zadaniami w tle, takimi jak planowanie trybu ciemnego i zarządzanie domem.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Settings DaemonPolish

Manage settings and background tasks
Zarządzaj ustawieniami i zadaniami w tle
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Settings DaemonPolish

Settings Daemon
Daemon ustawień
7 months ago
elementary, Inc.
elementary, Inc.
7 months ago
New contributor 7 months ago
elementary, Inc.
elementary, Inc.
9 months ago
This process sync settings to the greeter and manages background tasks like scheduling dark mode and Housekeeping.
Ten proces synchronizuje ustawienia z ekranem powitalnym i zarządza zadaniami w tle, takimi jak planowanie trybu ciemnego i zarządzanie domem.
9 months ago
Manage settings and background tasks
Zarządzaj ustawieniami i zadaniami w tle
9 months ago
Settings Daemon
Daemon ustawień
9 months ago
User avatar None

New strings to translate

Desktop / Settings DaemonPolish

New strings to translate 10 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Settings DaemonPolish

Resource update 10 months ago

Search