User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Screenshots
Capturas de pantalla
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Screenshots
Capturas de pantalla
5 months ago
User avatar None

Resource update

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Committed changes a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Select an area to grab:
Seleccionar unha área para capturar:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Grab the current window:
Capturar a xanela actual:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Grab the whole screen:
Capturar toda a pantalla:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Screenshots
Capturas de pantalla
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Switch keyboard layout:
Cambiar a distribución do teclado:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Log out:
Pechar sesión:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Lock screen:
Pantalla de bloqueo:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Zoom out:
Afastar:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Zoom in:
Achegar:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Cycle display mode:
Cambiar o modo de visualización:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Applications Menu:
Menú de aplicativos:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

System
Sistema
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Cycle workspaces:
Cambiar entre espazos de traballo:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Switch to new:
Cambiar ao novo espazo de traballo:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Switch to first:
Cambiar ao primeiro espazo de traballo:
a year ago
User avatar riesp

New translation

Desktop / Shortcut OverlayGalician

Switch right:
Cambiar á dereita:
a year ago

Search