User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

Did not find suitable Flatpak installation.
Nie znaleziono odpowiedniej instalacji Flatpak.
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

The app was installed
Aplikacja została zainstalowana
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / SideloadPolish

Installed “%s”
Zainstalowano "%s"
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

Installed “%s”
Zainstalowano "%s"
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

App installed
Aplikacja zainstalowana
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

Installing %s. Unable to estimate time remaining.
Instalowanie %s. Nie można określić pozostałego czasu.
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

Install Untrusted App
Instaluj aplikację z niezaufanego źródła
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / SideloadPolish

your software center
Ttwoje centrum oprogramowania
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

your software center
Twoje centrum oprogramowania
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

Open App
Otwórz aplikację
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / SideloadPolish

Move ”%s” to Trash
Przenieś "%s" do Kosza
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

Move ”%s” to Trash
Przenieś "%s" do Kosza
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

Permissions can be changed in %s
Uprawnienia mogą być zmienione w %s
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

System Settings → Applications…
Ustawienia systemu → Aplikacje…
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

Visit %s for app information, updates, and to uninstall.
Odwiedź %s po informacje o aplikacji, aktualizacje i odinstalowywanie.
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

No changes were made.
Nie dokonano żadnych zmian.
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

This app is already installed
Ta aplikacja jest już zainstalowana
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / SideloadPolish

“%s” is already installed
%s” jest już zainstalowana
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

“%s” is already installed
“%s” jest już zainstalowana
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / SideloadPolish

Open it any time from the Applications Menu.
Otwórz to w każdym momencie z menu aplikacji.
2 months ago

Search