User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Improve performance of download size calculation
Popraw wydajność obliczania rozmiaru pobierania
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Show app name in the main view once it's loaded
Pokaż nazwę aplikacji w głównym widoku po jej załadowaniu
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Link to System Settings → Applications → Permissions
LDodano link do Ustawienia systemowe → Aplikacje → Uprawnienia
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Link to System Settings → Applications → Permissions
Link do Ustawienia systemowe → Aplikacje → Uprawnienia
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Fix crashes on installation failure
Napraw błędy krytyczne w przypadku niepowodzenia instalacji
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Fix crashes on installation failure
Napraw w przypadku niepowodzenia instalacji
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Support Flatpak bundle files
Obsługa plików pakietu Flatpak
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Offer to trash Flatpak files after installing
Zaproponuj wyrzucenie plików Flatpak po instalacji
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Control notifications in System Settings
Kontroluj powiadomienia w ustawieniach systemu
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Use system Flatpak runtimes for locally installed apps
Używaj systemowych środowisk wykonawczych Flatpak do lokalnie instalowanych aplikacji
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Fix blurry app icon in multitasking view
Naprawiono rozmytą ikonę aplikacji w widoku wielozadaniowym
2 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Fix blurry app icon in multitasking view
Napraw rozmytą ikonę aplikacji w widoku wielozadaniowym
2 months ago
Sideload Flatpak apps per user and automatically add their remotes to AppCenter. Sideload shows important information about apps before you install like their download size.
Załaduj nieoficjalne aplikacje Flatpak jako użytkownik i automatycznie dodaj ich repozytoria do AppCenter. Przed załadowaniem nieoficjalnych aplikacji pokazywane są istotne informacje o nich, takie jak rozmiar do pobrania.
2 months ago
Sideload
Załaduj nieoficjalną aplikację
2 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Improve performance of download size calculation
Popraw wydajność obliczania rozmiaru pobierania
2 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Show app name in the main view once it's loaded
Pokaż nazwę aplikacji w głównym widoku po jej załadowaniu
2 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Link to System Settings → Applications → Permissions
Link do Ustawienia systemowe → Aplikacje → Uprawnienia
2 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Fix crashes on installation failure
Napraw w przypadku niepowodzenia instalacji
2 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Support Flatpak bundle files
Obsługa plików pakietu Flatpak
2 months ago
User avatar skellige

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Offer to trash Flatpak files after installing
Zaproponuj wyrzucenie plików Flatpak po instalacji
2 months ago

Search