User avatar None

New string to translate

Mail / MailTagalog

New string to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Mail / MailTagalog

Resource update 2 weeks ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Compose new message
Sumulat ng bagong mensahe
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion removed

Mail / MailTagalog

Compose new message
Magsulat ng bagong mensahe
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Open
Buksan
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

This message contains one or more attachments
Naglalaman ng isa o higit pang kalakip ang mensaheng ito.
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Show Images
Ipakita ang mga Larawan
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Star message
Lagyan ng bituin ang mensahe
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Unstar message
Tanggalan ng bituin ang mensahe
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

No Message Selected
Walang Piniling Mensahe
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Open Anyway
Buksan Pa Rin
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Attachments may cause damage to your system if opened. Only open files from trusted sources.
Maaaring makapagdulot ng pagkasira sa iyong sistema ang mga nakalakip kapag ito ay nabuksan. Magbukas lamang ng mga files mula sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan.
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Are you sure you want to open %s?
Sigurado ka bang gusto mong buksan ang %s?
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Cancel
Kanselahin
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

https://example.com
https://example.com
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

URL:
URL:
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Forwarded
Ipinasa
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Replied
Tinugunan
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

Unread
HIndi Pa Nababasa
a month ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Mail / MailTagalog

New Message
Bagong Mensahe
a month ago

Search