User avatar None

Committed changes

Mail / MailUkrainian

Committed changes 2 weeks ago
User avatar ihor_ck

New translation

Mail / MailUkrainian

Unable to print email
Неможливо підтвердити:
вдається надрукувати електронний лист
2 weeks ago
User avatar ihor_ck

New translation

Mail / MailUkrainian

Email Message
Створити пПовідомлення електронної пошти
2 weeks ago
User avatar ihor_ck

New translation

Mail / MailUkrainian

More
Більше
2 weeks ago
User avatar ihor_ck

New translation

Mail / MailUkrainian

Print…
Друк…
2 weeks ago
User avatar ihor_ck

New translation

Mail / MailUkrainian

Reply to All
Відповісти в_сім
2 weeks ago
User avatar ihor_ck

New translation

Mail / MailUkrainian

Delete Draft
Видалити чернетку
2 weeks ago
User avatar ihor_ck

New translation

Mail / MailUkrainian

You cannot undo this action, nor recover your draft once it has been deleted.
Ви не можете скасувати цю дію та відновити чернетку після її видалення.
2 weeks ago
User avatar ihor_ck

New translation

Mail / MailUkrainian

Permanently delete this draft?
Остаточно вилучити цей листВилучити чернетку остаточно?
2 weeks ago
User avatar None

New string to translate

Mail / MailUkrainian

New string to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Mail / MailUkrainian

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Mail / MailUkrainian

Committed changes 4 months ago
User avatar ihor_ck

Translation changed

Mail / MailUkrainian

URL:
URL-адреса:
4 months ago
User avatar None

Committed changes

Mail / MailUkrainian

Committed changes 4 months ago
User avatar ihor_ck

Translation changed

Mail / MailUkrainian

Always Show Remote Images
Завжди показувати віддалезовнішні зображення
4 months ago
User avatar ihor_ck

Suggestion accepted

Mail / MailUkrainian

Save
З_берегти
4 months ago
User avatar ihor_ck

Suggestion accepted

Mail / MailUkrainian

Unknown
Невідомий
4 months ago
User avatar ihor_ck

Translation changed

Mail / MailUkrainian

Save As…
Зберегти Як. . .як…
4 months ago
User avatar ihor_ck

Suggestion accepted

Mail / MailUkrainian

Save As…
Зберегти Як. . .
4 months ago
User avatar ihor_ck

Translation changed

Mail / MailUkrainian

This message contains one or more attachments
Це повідомлення містить одине або більше додатків вкладень
4 months ago

Search