User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 4 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

%i music files could not be found.
Fant ikke %i musikkfiler kunne ikke bli funnet?.
7 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Add Playlist…
Legg til spilleliste
7 months ago
User avatar None

New string to translate

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 7 months ago
User avatar None

Source string changed

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

%i music files could not be found?.
7 months ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 7 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

This playlist will be automatically populated with songs that match its rules. To modify these rules, use the <b>secondary click</b> on it in the sidebar and click on <b>Edit</b>. Optionally, you can click on the button below.
Denne spillelisten vil automatisk bli fylt med sanger som passer inn. For å modifisere reglene for dette; bruk <b>høyreklikk</b> på spillelisten i sidepanelet og klikk <b>Rediger</b>. Eventuelt kan du klikke på knappen under.
10 months ago
User avatar None

New string to translate

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 2 years ago
User avatar tintou

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Committed changes 2 years ago
Comment added 2 years ago

Search