User avatar None

New string to translate

Music / MusicNorwegian Nynorsk

New string to translate 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

Source string changed

Music / MusicNorwegian Nynorsk

%i music files could not be found?.
3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Resource update a month ago
User avatar None

New string to translate

Music / MusicNorwegian Nynorsk

New string to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Resource update 7 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Edit…
Rediger…
9 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Music / MusicNorwegian Nynorsk

To add songs to this playlist, use the <b>secondary click</b> on an item and choose <b>Add to Playlist</b>.
For å legge til songar i spelelista, <b>dobbeltklikk</b> på eit element og velg <b>Legg til i spelelista</b>.
9 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Load music from a folder, a network or an external disk.
Hent musikk frå ei mappe, eit nettverk eller ein ekstern disk.
9 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Music / MusicNorwegian Nynorsk

New Playlist…
Ny speleliste…
9 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Device is already doing an operation.
Einheten gjer allereie ein operasjon.
9 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Syncing <b>%s</b>…
Synkroniserar <b>%s</b>…
9 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Finishing sync process…
Sluttfører synkroniseringa…
9 months ago
User avatar None

Committed changes

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Committed changes 9 months ago
User avatar martinmyrvold

Translation changed

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Select Music Folder…
Vel musikkmappe…
9 months ago
User avatar martinmyrvold

Suggestion accepted

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Import to Library…
Importaer til bibliotek…
9 months ago
User avatar martinmyrvold

Translation changed

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Syncing <b>%s</b>…
Synkroniserar <b>%s</b>
9 months ago
User avatar martinmyrvold

Translation changed

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Importing <b>$NAME</b> by <b>$ARTIST</b> to library…
Importerer <b>$NAME</b> av <b>$ARTIST</b> til biblioteket
9 months ago
User avatar martinmyrvold

Suggestion accepted

Music / MusicNorwegian Nynorsk

Importing <b>$NAME</b> by <b>$ARTIST</b> to library…
Importeraer <b>$NAME</b> av <b>$ARTIST</b> til biblioteket
9 months ago
User avatar martinmyrvold

Translation changed

Music / MusicNorwegian Nynorsk

This playlist will be automatically populated with songs that match its rules. To modify these rules, use the <b>secondary click</b> on it in the sidebar and click on <b>Edit</b>. Optionally, you can click on the button below.
Denne spelelista vil automatisk bli fylt med songar som passar inn. For å endre kva for type songar som blir spelt, <b>dobbeltklikk</b> på denspelelista i sidefeltet, og trykk på <b>Rediger</b>. Du kan og trykke på knappen undenedanfor.
9 months ago

Search