User avatar None

New string to translate

Photos / Photos (Extra)Czech

New string to translate a week ago
User avatar None

Resource update

Photos / Photos (Extra)Czech

Resource update a week ago
User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Avoid a crash when importing videos
Zamezeno pádu při importu videí
3 months ago
User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Replace all instances of "Shotwell" with "Photos"
Nahrazeny veškeré výskyty „Shotwell“ za „Fotky“
3 months ago
User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Photos taken on the same day show under the same event
Fotky pořízené ve stejný den se zobrazují v rámci stejné události
3 months ago
User avatar None

New strings to translate

Photos / Photos (Extra)Czech

New strings to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Photos / Photos (Extra)Czech

Resource update 3 months ago
User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Draw selection rectangle when dragging to select
Vykreslení obdélníku výběry když se vybírá tažením
4 months ago
User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Move Toggle Sidebar and Toggle Photo Info actions to the main menubutton
Přesunutí akcí vyp/zap. zobrazení postranního panelu a fotek do hlavního tlačítka nabídky
4 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Photos / Photos (Extra)Czech

elementary, Inc.
elementary LLC, Inc.
4 months ago
User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Show saved state correctly in the context-menu
Správné zobrazování uloženého stavu v kontextové nabídce
4 months ago
User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Fix keyboard activation in tool windows
Opravena aktivace klávesnicí v okně nástroje
4 months ago
User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Show image titles in preview mode
Zobrazování titulků obrázků v náhledovém režimu
4 months ago
User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Fix a possible crash with invalid date and time info
Opraven možný pád kvůli neplatným informacím o datu a času
4 months ago
User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Focus photos on startup when previewing to fix navigating with left and right arrow keys
Zaměřeny fotky při spouštění když náhled aby bylo opraveno pohybování se pomocí kláves šipka vlevo a vpravo
4 months ago
User avatar p-bo

New translation

Photos / Photos (Extra)Czech

Fixes:
Provedené opravy:
4 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Photos / Photos (Extra)Czech

Minor updates:
Opravy drobných chyb:
4 months ago
User avatar None

Resource update

Photos / Photos (Extra)Czech

Resource update 5 months ago
User avatar None

Resource update

Photos / Photos (Extra)Czech

Resource update 5 months ago
User avatar None

New strings to translate

Photos / Photos (Extra)Czech

New strings to translate 7 months ago

Search