User avatar None

Resource update

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

Resource update yesterday
User avatar None

Resource update

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

Resource update 5 days ago
User avatar None

New string to translate

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

Resource update a month ago
User avatar None

Source string changed

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

Original: %s
a month ago
User avatar None

Resource update

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

Resource update 6 months ago
User avatar None

Committed changes

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

Committed changes 8 months ago
Singular
_Modify original photo file
Plural
_Modify original photo files
Singular
_Modifiser biletet si originalfil
Plural
_Modifiser bileteta si originalfil
8 months ago
Singular
Remove Tag "%s" From Photo
Plural
Remove Tag "%s" From Photos
Singular
Fjern taggen «"%s»" frå biletae
Plural
Fjern taggen «"%s»" frå bileta
8 months ago
Singular
Remove Tag "%s" From _Photo
Plural
Remove Tag "%s" From _Photos
Singular
Fjern taggen «"%s»" frå _biletae
Plural
Fjern taggen «"%s»" frå _bileta
8 months ago
Singular
Tag Photo as "%s"
Plural
Tag Photos as "%s"
Singular
Tagg biletae som «"%s»"
Plural
Tagg bileta som «"%s»"
8 months ago
Unknown Error Attempting To Verify Photos' Database
Ein ukjend feil oppstod under verifisering av Bilete sin database: %s
8 months ago
It appears it was created by Photos %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your photos.
Biletebiblioteket ditt er ikkje kompatibelt med denne versjonen av Bilete. Det ser ut til at det var laga med Bilete %s (skjema %d). Denne versjonen er %s (skjema %d). Rydd opp i biblioteket ditt ved å slettea %s og importer bileta på nytt.
8 months ago
For more information please check the Photos Wiki at %s
For meir informasjon, gå til Bilete sin wiki på %s
8 months ago
User avatar martinmyrvold

Translation changed

Photos / PhotosNorwegian Nynorsk

Photos Was Unable To Upgrade Your Photo Library From Version %s (Schema %d) to %s (Schema %d)
Bilete var ikkje i stand til å oppgradera bibiloteket ditt frå versjon %s (skjema %d) til %s (skjema %d).
8 months ago
Photos Was Unable To Upgrade Your Photo Library From Version %s (Schema %d) to %s (Schema %d)
Bilete var ikkje i stand til å oppgraderea bibiloteket ditt frå versjon %s (skjema %d) til %s (skjema %d). For meir informasjon, sjekk Bilete sin wiki på %s
8 months ago
It appears it was created by Photos %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please use the latest version of Photos.
Biletebiblioteket ditt er ikkje kompatibelt med denne versjonen av Bilete. Det ser ut til at det var laga av PhotosBilete %s (skjema %d). Denne versjonen er %s (skjema %d). Ver venleg og bruk den nyaste versjonen av Bilete.
8 months ago
Your Photo Library Is Not Compatible With This Version of Photos
Biletebiblioteket ditt er ikkje kompatibelt med denne versjonen av Bilete
8 months ago
File %s already exists. Replace?
Fila %s finst frå før av. Overskriv?
8 months ago

Search