User avatar ryonakano

Translation changed

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

io.elementary.screenshot
io.elementary.screenshot-tool
10 days ago
New contributor 10 days ago
User avatar None

New strings to translate

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

New strings to translate 11 days ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Resource update 11 days ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Resource update a month ago
User avatar None

New string to translate

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Resource update 3 months ago
User avatar None

Source string changed

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

elementary LLC, Inc.
3 months ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Resource update 5 months ago
User avatar None

New string to translate

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

New string to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Resource update 9 months ago
User avatar None

Committed changes

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Committed changes a year ago
User avatar None

New string to translate

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Committed changes a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Fix extra black area on HiDPI screenshots
Oprava přebytečné černé oblasti na HiDPI snímch
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Play shutter sound when a screenshot is taken
Při pořizování snímku obrazovky přehrát zvuk závěrky
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Remember main window position for reappearing window
Zapamatování pozice hlavního okna pro znovu se opakující okno
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

New default folder to save screenshots
Nová výchozí složka pro ukládání snímků obrazovky
a year ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / Screenshot (Extra)Czech

Append scaling factor to filename
Přidávání měřítka zobrazení k názvu souboru
a year ago

Search