User avatar None

New string to translate

Screenshot / extraCzech

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / extraCzech

Resource update 3 months ago
User avatar None

Committed changes

Screenshot / extraCzech

Committed changes 6 months ago
User avatar None

New string to translate

Screenshot / extraCzech

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / extraCzech

Resource update 6 months ago
User avatar None

Committed changes

Screenshot / extraCzech

Committed changes 8 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Screenshot / extraCzech

Fix extra black area on HiDPI screenshots
Oprava přebytečné černé oblasti na HiDPI snímch
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

Play shutter sound when a screenshot is taken
Při pořizování snímku obrazovky přehrát zvuk závěrky
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

Remember main window position for reappearing window
Zapamatování pozice hlavního okna pro znovu se opakující okno
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

New default folder to save screenshots
Nová výchozí složka pro ukládání snímků obrazovky
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

Append scaling factor to filename
Přidávání měřítka zobrazení k názvu souboru
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

Fix ESC key behavior
Oprava chování klávesy Esc
8 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Screenshot / extraCzech

Minor bug fixes
Menší opravyOpravy menších chyb
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

Icons now represent the capture area options
Ikony nyní představují volby oblasti k zachycení
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

Fix Alt+F4 key behavior
Oprava chování klávesové zkratky Alt+F4
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

Increase minimum timeout to 300
Zvednut minimální časový limit na 300
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

Always respect delay setting
Vždy respektovat nastavení prodlevy
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

Revert from redacted font as soon as possible to avoid getting stuck in some situations
Vrátit zpět z redigovaného písma co možná nejdříve aby se zabránilo zatuhnutí v některých situacích
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

Close when pressing the Escape key
Zavřít při stisku klávesy Esc
8 months ago
User avatar p-bo

New translation

Screenshot / extraCzech

Fix minor visual issues with selection items
Oprava drobných vizuálních problémů s položkami výběru
8 months ago

Search