User avatar None

Resource update

Screenshot / extraTagalog

Resource update 12 days ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Screenshot of a Selected Area
Screenshot ng Piniling Sukat
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Screenshot of the Current Window
Screenshot ng Kasalukuyang Window
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Screenshot of the Whole Screen
Screenshot ng Buong Screen
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Snapshot;Screenshot;
Snapshot;Screenshot;
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

io.elementary.screenshot
io.elementary.screenshot
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

elementary LLC.
elementary LLC.
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Play shutter sound when a screenshot is taken
Magpatunog ng tunog ng shutter kapag kumuha ng isang screenshot
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Fix ESC key behavior
Ayusin ang behavior ng ESC key
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Fix Alt+F4 key behavior
Ayusing ang behavior ng Alt+F4 key
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Increase minimum timeout to 300
Dagdagan ang pinakamababang timeout sa 300
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Always respect delay setting
Palaging sundin ang delay setting
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Close when pressing the Escape key
Umalis kapag pinipindot ang Escape key
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Fix minor visual issues with selection items
Ayusin ang mga katamtamang isyung biswal gamit ang mga selection items.
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

A simple screenshot tool. Capture whole screen shots, selected area shots, current window shots, and timed shots.
Isang payak na kagamitang pang-screenshot. Kumuha ng mga larawan ng buong screen, piling sukat, o di kaya ay kasalukuyang window, na maaaring inorasan.
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Save images of the screen
I-save ang larawan ng screen
3 months ago
User avatar Norecki

Suggestion added

Screenshot / extraTagalog

Screenshot
Screenshot
3 months ago
User avatar None

New string to translate

Screenshot / extraTagalog

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / extraTagalog

Resource update 4 months ago
User avatar None

New string to translate

Screenshot / extraTagalog

New string to translate 8 months ago

Search