User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Tagalog

Resource update a month ago
User avatar None

New strings to translate

Screenshot / Screenshot (Extra)Tagalog

New strings to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Tagalog

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Tagalog

Resource update 4 months ago
A simple screenshot tool. Capture whole screen shots, selected area shots, current window shots, and timed shots.
Isang Simpleng Kagamitang pang-screenshot. Kumuha ng mga larawan ng buong screen, piling mga sukat, mga kuha mula sa kasalukuyang aplikasyon, at inoras na pagkuha ng screenshot
6 months ago
Screenshot
Litrato ng Buong Screen o Isang Applikasyon
6 months ago
Screenshot
Litrato ng buong screen
6 months ago
User avatar None

New string to translate

Screenshot / Screenshot (Extra)Tagalog

New string to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Tagalog

Resource update 7 months ago
User avatar None

Resource update

Screenshot / Screenshot (Extra)Tagalog

Resource update 9 months ago
Screenshot of a Selected Area
Screenshot ng Piniling Sukat
a year ago
Screenshot of the Current Window
Screenshot ng Kasalukuyang Window
a year ago
Screenshot of the Whole Screen
Screenshot ng Buong Screen
a year ago
Snapshot;Screenshot;
Snapshot;Screenshot;
a year ago
io.elementary.screenshot
io.elementary.screenshot
a year ago
Play shutter sound when a screenshot is taken
Magpatunog ng tunog ng shutter kapag kumuha ng isang screenshot
a year ago
Fix ESC key behavior
Ayusin ang behavior ng ESC key
a year ago
Fix Alt+F4 key behavior
Ayusing ang behavior ng Alt+F4 key
a year ago
Increase minimum timeout to 300
Dagdagan ang pinakamababang timeout sa 300
a year ago
Always respect delay setting
Palaging sundin ang delay setting
a year ago

Search